Vizualizácie

3D vizualizácie kúpeľne a WC


V rámci profesionálnosti služieb, ktoré sú určené našim zákazníkom, ponúkame taktiež 3D vizualizácie kúpeľne a WC, a to úplne zadarmo. Priebežné konzultácie a finálnu podobu jej grafického spracovania má na zodpovednosti firemný zamestnanec, ktorý je odborne vyškolený a neustále sa vzdeláva v tejto oblasti. Pozná tak aktuálne kúpeľňové trendy. Za pomoci špeciálnych grafických programov dokáže profesionálne nakresliť virtuálnu podobu toho, ako bude vyzerať kúpeľňa a WC po ukončení stavebných či remeselníckych prác v realite. Klientovi sa tak ponúka technologická vymoženosť, ktorá mu nielenže dáva pohľad na to, aký by mohol byť finálny výsledok, ale aj príležitosť na doladenie predstáv, detailov a vecí s tým súvisiacich.


Podmienky na vyhotovenie 3D vizualizácie zadarmo

Pre ponúknutie tejto bonusovej služby klientovi je nevyhnutné, aby si zakúpil obklady a dlažby v našej spoločnosti. Zaplatí zálohový poplatok vo výške 100 €, ktorý mu bude následne pri platbe za tovary a služby v našej spoločnosti započítaný.


Spôsoby spolupráce pri vyhotovení 3D vizualizácie

Základným predpokladom na vyhotovenie služby je, že nám zákazník doručí kompletný pôdorys s výmerami kúpeľne a WC. A to buď osobne, alebo prostredníctvom e-mailu.

Existuje niekoľko variantov spolupráce, pričom sa vždy snažíme vyjsť v ústrety klientovi, jeho možnostiam a predstavám.

Ak má zákazník jasnú a kompletnú ideu o tom, čo a ako chce, vrátane dispozičného riešenia kúpeľne a WC (presné umiestnenie záchoda, vane, sprchovacieho kútu, skriniek, umývadla, zrkadla, svetiel a pod.), dokážeme na dopredu dohodnutom stretnutí s našim kvalifikovaným pracovníkom vytvoriť 3D vizualizáciu na počkanie. V prípade, že sa s našim zamestnancom nemôže zákazník stretnúť osobne, môže zaslať spomenutý pôdorys aj s kompletnými informáciami o predstave na náš mail vytvorený špeciálne pre tieto konkrétne doplnkové služby. Zvyčajne mu do 3 pracovných dní vyhotovíme vizualizáciu a zašleme ju na určenú elektronickú adresu.

Pre klientov, ktorí nemajú predstavu a tom, ako by mala budúca kúpeľňa a WC vyzerať, ponúkame nasledujúce možnosti v závislosti od vôle zákazníka a jeho prezenčných možnostiach. Náš kompetentný zamestnanec na základe doručeného pôdorysu a základných požiadaviek klienta pripraví 3D vizualizáciu individuálne alebo na osobnom, dopredu dohodnutom stretnutí v spolupráci so zákazníkom. V prípade, že sa objednávateľ týchto bezplatných služieb spoľahne na kreativitu nášho pracovníka bez vlastnej personálnej účasti, 3D vizualizácia mu bude zaslaná na zadaný e-mail.


Všeobecné odporúčania

Každý zákazník by si mal dať záležať nielen na akosti materiálu, ale taktiež aj na kvalite remeselníckych prác. Veľakrát platí, že najlacnejšie veci nie sú dostatočne dobré a v takomto prípade zvykneme klienta upozorniť na niektoré nedostatky, ktoré by mohli nastať. Na strane druhej, ani kvalitný materiál nemusí vyzerať za každých okolností dobre a pekne, a to hlavne v dôsledku neodborne vykonaných prác.

Všetky otázky a záležitosti s 3D vizualizáciou kúpeľne a WC prosíme zasielať na adresu:

vizualizácie@medusaker.sk.